GDPR

Header background

Informace ohledně zásad zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Portál ForestCraft v rámci zajištění kvality svých služeb a bezpečnosti uchovává některá data uživatelů. Zde jsou naše zásady zpracování osobních údajů.

 • Veškerá data portálu jsou uložena na úložišti ForestCraft.cz, které poskytuje Hetzner Online GmbH a GoPay s.r.o. Data jsou řádně zabezpečena a chráněna proti zneužití či ztrátě.
 • Pro správný chod našich služeb uchovává portál herní přezdívku a IP adresu všech uživatelů.
 • Herní přezdívka slouží k jednoznačné identifikaci uživatele a je veřejná pro všechny ostatní uživatele portálu.
 • IP adresa slouží pro případné řešení technických problémů, popřípadě pro přidání uživatele na blacklist z důvodu závažného porušení Pravidel portálu ForestCraft nebo VOP​.
 • IP adresa uvedená na blacklistu zůstává uložena a nelze požádat o její ostranění.
 • Pro zabezpečení uživatelských účtů ukládáme zvolené heslo v jednosměrně šifrované (tedy nečitelné) podobě.
 • Webové stránky portálu ukládají soubory cookies z důvodu zajištění správné funkce našich služeb. Tyto soubory lze smazat prostřednictvím prohlížeče.
 • Komunikační server Discord sloužící pro komunikaci uživatelů může ukládat další údaje, které nejsou ve správě portálu. Při používání této služby je zapotřebí přečíst a souhlasit s podmínkami systému Discord.
 • Soukromou komunikaci na TeamSpeak serveru ani na Discord serveru portál neuchovává.
 • V případě využití internetového obchodu portálu, uchovává portál uživatelem zadaný email a to v souladu s VOP. Tyto poskytnuté informace budou uchovány pouze pro potřebu vyřízení objednávky a pro splnění zákonných povinností portálu. Taková data jsou poskytnuta třetí straně, společnosti GoPay s.r.o., a to za účelem zpracování Vámi zadané objednávky. Informace o zabezpečení a podmínkách společnosti GoPay s.r.o. naleznete zde.
 • Portál ukládá nepovinný údaj o pohlaví uživatele. Tento údaj slouží zejména k personalizaci zpráv a vytváření statistik. Údaj je veřejný pro ostatní uživatele. Pokud se uživatel rozhodne pohlaví neuvést, použije se základní hodnota muž.
 • Portál v rámci technického zajištění a zabezpečení serverů také uchovává data z herní komunikace uživatelů pro případ porušení pravidel portálu nebo zákonů ČR. Tato data nebudou na požádání odstraněna.
 • Uživatel portálu má právo požádat o smazání jeho dat uložených na portálu. V tomto případě je nutné, aby uživatel prokázal vlastnictví účtu. Data o provedených platbách a objednávkách nemažeme z důvodu možných sporů. 
 • Přímý přístup k datům uživatelů má pouze provozovatel portálu a správci portálu (vývojáři a správci serverů).
 • Přístup k IP adresám a herní komunikaci uživatelů má pouze vedení a správci portálu. Informace jsou využity výhradně při řešení sporů mezi uživateli, popř. při podezření pro porušení pravidel. IP adresa ani herní komunikace nebude nikdy v rámci kontroly zveřejněna třetím osobám.
 • Přístup k emailové adrese mají pouze správci portálu a to za účelem splnění závazků portálu vyplívajících z VOP.

Přijetím těchto podmínek souhlasíte s poskytováním výše uvedných údajů. Také prohlašujete, že jste dovršili věku 18 let, popřípadě souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl Váš zákonný zástupce.

Pro odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů nás kontaktujte na emailové adrese gdpr@forestcraft.cz a Váš požadavek bude bezodkladně vyřízen.